VIII Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-04-16, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wycofanie z porządku obrad punktu 6. Pod...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Głosowanie (6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tyg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.