Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa

w dniu poniedziałek, 15 kwietnia 2019, godz. 11:00

1.Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.