Komisja Rewizyjna

w dniu wtorek, 16 kwietnia 2019, godz. 09:00

1.Kontrola utrzymania obiektów szkolnych, wydatki w zakresie zużycia energii i opału po sezonie grzewczym 2018/2019.

2.Kontrola wpływów z opłaty adiacenckiej.

3.Analiza funkcjonowania placówek oświatowych pod względem organizacyjnym i finansowym.

4.Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.