Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

w dniu 2019-04-11, godz. 12:00

1.Analiza działalności klubów sportowych („LOT”, LKS „ ALKAS”, „Wojownik”) z uwzględnieniem osiągnięć sportowych. Wykaz zatrudnienia.

2.Plan zatrudnienia nauczycieli na rok szkolny 2019/2020.

3.Finansowa analiza działalności placówek oświatowych gminy za 2018 r. -Monitoring średnich wynagrodzeń nauczycieli.

4.Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.