Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 2019-04-08, godz. 08:00

1.Ocena wykonania budżetu gminy za 2018 r.

2.Analiza wydatków finansowych na bieżące utrzymanie jednostek OSP za rok 2018.

3.Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.