Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-03-25, godz. 09:00

1.Kontrola GOPS w zakresie przyznawania zasiłków w 2018 r.

2.Kontrola realizacji inwestycji za 2018 r.

3.Analiza funkcjonowania placówek oświatowych pod względem organizacyjnym i finansowym.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.