Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2019-03-21, godz. 08:00

1.Ocena wykorzystania środków budżetowych przez kluby i organizacje sportowe za 2018 r.

2.Ocena zimowego utrzymania dróg.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.