Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2019-03-20, godz. 11:00

1.Analiza stanu zagrożenia pożarowego w Gminie Konopiska za 2018 r.

2.Ocena działalności poszczególnych jednostek OSP na terenie Gminy Konopiska za 2018 r. - sprawozdanie.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.