Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-03-19, godz. 12:00

1.Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2019 r.

2.Analiza działalności świetlic szkolnych i wiejskich pod względem merytorycznym za 2018 r.

3.Promocja Gminy Konopiska - imprezy kulturalno-rozrywkowe, sportowe o charakterze masowym itp. z wykorzystaniem obiektów sportowych na 2019rok (zatrudnienie, koła, instruktorzy, sekcje, harmonogram hali i orlików).

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

5.Sprawy różne.