Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-02-18, godz. 09:00

1.Kontrola skarg wpływających do Wójta Gminy za 2018 r.

2.Kontrola poleceń wyjazdów służbowych za 2018 r.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.