Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-02-13, godz. 12:00

1.Analiza finansowa i stan czytelnictwa Gminnej Biblioteki w Konopiskach wraz z jej filiami. Wykaz zatrudnienia za 2018 r.

2.Analiza finansowa GOPS Konopiska ( zasiłki rzeczowe, celowe i finansowe, podopieczni, zatrudnienie, dożywianie).

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.