Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu wtorek, 12 lutego 2019, godz. 11:00

1.Analiza stanu zagrożenia przestępczością kryminalną i wykroczeniami w Gminie Konopiska w 2018 r. - środki podejmowane przez policję, prowadzące do eliminowania zagrożeń przestępczością – sprawozdanie.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.

4.