Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2019-02-11, godz. 08:00

1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.Sprawy różne.