Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu poniedziałek, 11 lutego 2019, godz. 08:00

1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.Sprawy różne.