V Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-02-08, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hutki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

4.Omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach.

5.Zakończenie obrad.