Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-01-21, godz. 09:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.