Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu poniedziałek, 21 stycznia 2019, godz. 09:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.