Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-01-17, godz. 12:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2018 r.

2.Szczegółowa informacja dot. realizacji zadań oświatowych gminy Konopiska za rok szkolny 2017/2018.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.