Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2019-01-17, godz. 08:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2018 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.