Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2019-01-14, godz. 13:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.