Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu poniedziałek, 14 stycznia 2019, godz. 13:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.