IV Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-01-22, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gmi...)

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 7....)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 8....)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Informacja na temat planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach.

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.