Komisji Rewizyjnej. Godzina 8:00

w dniu 2018-12-14, godz. 08:00

1.Kontrola realizacji remontów w oświacie za 9 m-cy 2018 r.

2.Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych (do dnia 30.11.2018r.)

3.Inwestycje gminne – informacja o realizacji.

4.Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych za 9 m-cy 2018 r.

5.Analiza projektu budżetu gminy na 2019 r.

6.Analiza planu inwestycji na 2019 r.

7.Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji na 2019 r.

8.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

9.Sprawy różne.