Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Godzina 8:00

w dniu 2018-12-13, godz. 08:00

1.Analiza gospodarowania mieniem komunalnym za 9 m-cy 2018 roku.

2.Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.

3.Prace nad budżetem gminy na 2019 r.

4.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.