Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych. Godzina 12:00

w dniu 2018-12-11, godz. 12:00

1.Analiza wykorzystania obiektów sportowych: boisk, sal gimnastycznych, stadionu, hali sportowej, „Orlików”.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

3.Monitoring średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku.

4.Analiza projektu budżetu na 2019 rok.

5.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.

6.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

7.Sprawy różne.