Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa. Godzina 10:00

w dniu 2018-12-10, godz. 10:00

1.Wykorzystanie budżetu za dziesięć miesięcy 2018 r. przez jednostki OSP.

2.Analiza wniosków złożonych do uwzględnienia w budżecie gminy na 2019 rok i możliwości ich realizacji.

3.Analiza projektu budżetu na 2019 r.

4.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.